Evenimente : Eveniment Online

Lactacion, Athe (Andreea Foanene)

Lactacion: Online Mini Solo Show pe site-ul T-ACT.
Athe (Andreea Foanene)
Curator Maria Orosan-Telea

Aflată într-un moment al propriei existențe în care întreruperea alăptării redefinește relația cu copilul, dar și relație cu sine însăși, Athe (Andreea Foanene) realizează o serie de desene care se plasează la intersecția dintre autoanaliza psihologică, sondarea condiției mamei-artiste și chestionarea arhetipului maternității.

Reacția fiziologică a corpului feminin angrenat luni de zile în procesul alăptării și confruntat la un moment dat cu întreruperea poate fi una violentă. Dincolo de biologic, starea emoțională activează pentru Athe o necesitate acută de notație prin desen. Sânul, mâna, picătura de lapte sunt elementele vizuale recurente ale acestor intervenții genuine pe hârtie, care compun o narațiune asemeni unui jurnal. Prin tema propusă, artista aduce în discuție paradoxul vulnerabilității ca sursa inepuizabilă de resurecție interioară. Feminitatea, cu atributele sale cele mai specifice, aparent fragile, reprezintă forța generatoare a vieții. Trimiterile la statuaria paleolitică devin astfel elocvente pentru un discurs care depășește aspectele punctuale, autoreferențiale.

Suprapusă perioadei pandemice, această etapă a relației mamă-copil își are coordonatele spațiale clar definite. Casa, curtea, grădina, cu elementele lor specifice sunt fie inserate discret în desen, fie se integrează prin fotografiere. Astfel, desenul devine uneori pretext al construirii unor „scenarii performative” care modifică semnificativ statutul clasic al mediului de expresie artistică. Imaginile înțărcării, o realitate intimă și dramatică, sunt confruntate cu realitatea exterioară în care ritmul vieții este, pe de o parte, fragmentat de lactație, iar pe de alta, punctat de transformările naturii într-o vară târzie.

IN LIMITED SPACE / Virtual Mini Solo Shows este o inițiativă demarată odată cu situația generată de apariția pandemiei Coronavirus, de a oferi un spaţiu de manifestare tranzitoriu, alternativ galeriilor fizice, ce se adresează artiștilor ce și-au conturat deja un profil artistic, pentru a intra în dialog cu cei mai tineri, printr-o mini expoziție virtuală (5 – 10 lucrări), în acest cadru (de)limitat. Scopul este acela de a crea un dialog între generații și vine în prelungirea celorlalte iniţiative ale platformei T-act, ce au, la rândul lor, o orientare de acest fel.(Liliana Mercioiu Popa)