Locuri : Sports & Fun

Clubul de Turism Muntenia

Asociatia "Clubul de Turism Muntenia" reprezinta o forma organizatorica apolitica si neguvernamentala (ong), constituita pe baza asocierii voluntare a persoanelor pasionate in practicarea turismului, a altor actiuni legate de activitatea turistica, culturala, sportiva, precum si in protectia mediului inconjurator.
Functioneaza ca persoana juridica de sine statatoare ca urmare a incheierii Deciziei Judecatoriei Sectorului 6, nr. 46PJ din 29.04.2004, avand sediul in Bucuresti.
Promovarea tuturor formelor de turism si a tuturor zonelor turistice ale Romaniei, educarea tinerilor in sensul insusirii normelor si valorilor societatii contemporane, prin activitati extrascolare.
OBIECTIVE: Organizarea si sustinerea de programe in scopul dezvoltarii si consolidarii valorilor turismului romanesc, prin organizarea de conferinte, simpozioane, expozitii, lansari de carti si reviste;
– formarea de grupuri si alte structuri organizatorice care sa-i ajute pe cetateni sa ocroteasca mediul inconjurator, flora si fauna prin actiuni de ecologizare a zonelor turistice, de marcare a unor noi trasee turistice si de reinnoire a celor degradate, de reimpadurire a zonelor afectate de calamitati sau in urma exploatarilor;
– organizarea unor activitati in scopul crearii de legaturi de prietenie, colaborare, schimb de experienta pentru dezvoltarea turismului social si educatia turistica a tinerilor;
– organizarea si desfasurarea altor activitati ce pot contribui la procurarea resurselor materiale si financiare necesare indeplinirii in bune conditii a obiectivelor propuse, cu respectarea legislatiei in vigoare;
– realizeaza, editeaza si difuzeaza publicatii periodice sau ocazionale si alte materiale de informare si documentare scrise, audio, video sau electronice, monografii, harti si alte materiale de popularizare a diferitelor zone turistice din tara;
– pregatirea membrilor pentru practicarea organizata si civilizata a turismului de orice fel (sportiv, cultural, ecologic etc.);
– realizarea de actiuni de sensibilizare a membrilor asociatiei si a populatiei, ca in contact cu natura sa respecte valorile patrimoniului national privind flora, fauna si monumentele naturii;
– organizarea de tabere, concursuri, actiuni si schimburi de experienta in domeniul turismului impreuna cu organizatii de turism din tara si strainatate cu scopul crearii de legaturi de prietenie intre participanti si imbogatirea cunostintelor de profil;
– cresterea gradului de cunostinte in domeniu pentru membrii asociatiei si dezvoltarea la acestia a pasiunii pentru turism;
– dobandirea de cunostinte in domeniul sanitar, privind acordarea primului ajutor si participarea la actiuni de salvare in caz de nevoie;
– atragerea de noi membri in asociatie prin mijloace personale si prin activitati organizate;
– popularizarea activitatii asociatiei prin mijloace mass-media (presa, radio, T.V.) si colaborarea cu acestea.