Locuri : Altele

Arhivele Nationale

Ca institutie, Arhivele de pe teritoriul principatelor romanesti extracarpatice au fost infiintate oficial in contextul elaborarii primelor legi administrative moderne, anume Regulamentele Organice, in anii 1831-1832.
Pentru perioada anterioara secolului al XIX-lea, nu trebuie insa trecuta cu vederea existenta unor arhive de pe langa cancelaria domneasca, a celor pastrate de catre autoritatile ecleziastice, ca si a arhivelor private constituite de catre dregatori de diverse ranguri in ierarhia boiereasca.
Dintre acestea, cele mai vechi locuri de pastrare a documentelor le-au constituit manastirile, care, datorita caracterului lor sigur, permiteau gruparea inclusiv de documente laice. Astfel, in 1775, este atestata existenta unei Arhive generale a Mitropoliei Bucurestilor, unde se pastrau si diferite acte particulare, de tipul hotarniciilor.