Evenimente : Filme

Toate Panzele Sus: Secretul Epavei (Romania, 1987)

Inspirat din romanul omonim al lui Radu Tudoran, acest film mixează o lume pestriţă, orientul în floare, piraţi feroce pe meleagurile de «o mie şi una de nopţi», prformanţe marinăreşti şi alpiniste, distribuţia de aur cu glumiţele lui Jean Constantin şi sadismul «Spânului» lui Răutu…”T.Caranfil-2002(„Dicţionar de filme româneşti”)